پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

به هر حال هر سه الگوی شبکه‌های عصبی بازترشدن اقتصاد را به ضرر اشتغال می‌دانند. چنانچه متغیرها را در سطح دیگری مثلاً داده‌های آخرین دوره یا هر دوره‌ی دیگر، و یا تثبیت هر متغیر در مقادیر حداکثر یا حداقل آن‌ ها در دوره‌های قبل، قرار دهیم روند تغییر اشتغال با باز ترشدن اقتصاد نزولی خواهد بود و میزان تغییر در هر حالت با توجه به برنامه‌ی کامپیوتری تهیه‌شده به راحتی قابل محاسبه است.

موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق

دسترسی به آمارها یکی از مشکلات تحقیقات علوم اقتصادی می‌باشد و این تحقیق نیز از این مورد مثتثنی نیست.

پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده

به هر حال آشکارا، زیر بخش‌های اقتصادی ایران توان رقابت با مشابه جهانی خود را ندارند و با فرض ثابت گرفتن بسترها، شرایط و مخصوصا تکنولوژی و بهره‌وری در ایران و آزادسازی بیشتر اقتصاد، قطعاً از بعد اشتغال متضرر خواهد شد. سعی در پیوستن سریع‌تر به اقتصاد جهانی از جمله کاهش تعرفه‌ها بدون مطالعه و بررسی‌های لازم در مراحل زیرساخت‌ها، بنگاه‌ها، نیروی انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی، کشاورزی، صنعت و خدمات، باعث صدمه به اشتغال خواهد شد. مطالعات صورت گرفته در بعضی کشورهای در حال توسعه، نظیر ترکیه، هند و مکزیک و برخی مطالعات آماری صورت گرفته بر اقتصاد ایران تأثیر منفی جهانی‌شدن بر اشتغال را تأیید می‌کنند. راهکار شبکه‌ی عصبی استفاده شده در این تحقیق نیز به همان سمت و سو نتیجه و گرایش دارد و نتایج شبکه‌ی عصبی، فرضیه‌ی تحقیق مبنی بر اثر مثبت جهانی‌شدن بر اشتغال ایران را صریحاً رد می‌کند.
نتیجه‌ی بدست آمده به هیچ عنوان به این معنی نمی‌باشد که باید در مسیر جهانی‌شدن اقتصاد سد ساخت چرا که:
الف) جهانی‌شدن فرایندی اجتناب ناپذیر می‌باشد و هر اقتصادی دیر یا زود با آن مواجه خواهد شد.
ب) بسته‌تر کردن اقتصاد خود باعث مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش توان رقابت، تحمیل کالاهای با کیفیت پایین و خو گرفتن صنایع با وضعیت حمایتی می‌شود.
لذا بسته‌تر کردن اقتصاد و یا ایجاد مانع بر سر راه آزادسازی تجاری، نه تنها مشکلات دیگری ایجاد می‌کند، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. باید پذیرفت که شرایط فعلی چندان مساعد نیست و نیاز به تغییر دارد. به کارگیری تجربیات کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی و هنگ کنگ که به موازات جهانی‌شدن، کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند، برای اقتصاد ایران مفید به نظر می‌رسد. از طرفی شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار حمایتی خاصی که سال‌ها در حق صنایع نوزاد که اکنون به بالغ‌های ناموزون، مخرب و پرهزینه‌ای بدل شده‌اند، نیز در مطالعاتی مشابه، از دلایل همبستگی منفی اشتغال در ایران و جهانی‌شدن اقتصاد ذکر شده‌اند که برای آن‌ ها نیز باید چاره‌ای اندیشید. استفاده از مزیت‌های نسبی موجود، سعی در خلق مزیت‌های اقتصادی جدید و استفاده از تجربه‌ی سایر کشورها برای افزایش توان رقابت صنایع برای حضور مداوم در عرصه اقتصاد جهانی ضروری است. مطالعات نشان داده است که با افزایش بهره‌وری نیروی کار و به روز کردن تکنولوژی می‌توان به افزایش اشتغال در هنگامه‌ی جهانی‌شدن اقتصاد امیدوار بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

پیشنهادات تکمیلی

این مطالعه به بررسی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال با بهره گرفتن از روش‌های متفاوت پرداخته است. مطابق با شرایط و روش‌شناسی این تحقیق و تجربیات در حین کار پیشنهادات زیر بیان می‌شود:
الف) می‌توان روش‌ بیان شده را برای بررسی رابطه‌ی جهانی‌شدن و اندازه‌ی اشتغال در زیر بخش‌های اقتصاد اعم از کشاورزی، صنایع، خدمات و نفت به طور مجزا کار گرفت( که البته نیاز به دسترسی بهتر به آمارها دارد) وحتی برای یک صنعت یا خدمت خاص به عنوان مثال بر معادن مس و یا توریسم و گردشگری.
ب)علاوه بر تخمین تابع تقاضای اشتغال می‌توان با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی به بررسی ساختار اشتغال نیز پرداخت. ترکیب جنسی، سطح اشتغال بین افراد تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده نیز می‌تواند متأثر از باز یا بسته تر کردن اقتصاد باشد.
فهرست منابع
ابریشمی و همکاران.(۱۳۸۸)، الگوسازی و پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه‌ی عصبیGMDH، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، ( ۸۸)، ۲۴-۱٫
اصفهانیان. م، امین ناصری. م، (۱۳۸۷)، ارائه‌ یک مدل شبکه‌ی عصبی جهت پیش بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام، نشریه‌ی بین‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران،( ۱)، جلد ۱۹، ۳۵-۲۷٫
ایمانی‌راد. م، میرزائی. و،(۱۳۸۷)، نقد و بررسی جهانی‌شدن، ماهنامه‌ی تدبیر،(۱۹۹ )، سال نوزدهم، ۲۸-۲۳٫
بابازاده. م، قدیمی دیزج. خ، بختیار. ع، (۱۳۸۶)، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، ( ۲۶)، سال هفتم، ۴۴-۱۳٫
بلالی ح، خلیلیان. ص،(۱۳۸۲)، تأثیر سرمایه‌گذاری بر اشتغال‌زایی و تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم،(۴۱) و( ۴۲)، ۱۳۵-۱۱۷٫
پور کاظمی. م، افسر. ا، نهاوندی. ب، (۱۳۸۴)، مطاله‌ی تطبیقی روش‌های خطی ARIMA‌‌ و غیر خطی شبکه‌های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری، مجله‌ی اقتصادی،( ۷۱)، ۱۴۶-۱۳۳٫
تقوی. م، (۱۳۸۱)، جهانی شدن و چالش های پیش رو، پژوهشنامه اقتصادی ،( ۲) ، ۳۴-۱۳٫
دادگر. ی، ناجی میدانی. ع، (۱۳۸۲)، شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،(۲۹)، ۱۳۵-۱۰۳
رسولی نژاد. ا، نوری. م، (۱۳۸۸)، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ایران، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، (۸۹ )، ۱۰۷-۸۷٫
رمضانپور. ا، (۱۳۸۲)، جهانی شدن اقتصاد و اثر آن روی اشتغال و بازار کار، مؤسسه‌ی کار و تأمین اجتماعی.
رمضانپور. ا، (۱۳۸۴)، جهانی شدن و اثرات آن روی اشتغال، تحقیقات اقتصادی،( ۶۸)، ۱۷۸-۱۵۵٫
صامتی. م، جلائی. ع، صادقی. ز، (۱۳۸۳)، آثار جهانی‌شدن بر الگوی تقاضای واردات ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی،( ۱۱و ۱۲).
طیب‌نیا. ع، زندیه. ر، (۱۳۸۷)، اثرات فرایند جهانی‌شدن بر تورم در ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، ( ۳۸)، بهار ۸۸، ۹۶-۵۳٫
کرباسی. ع، اثنی عشری. ه، عاقل. ح ، (۱۳۸۶)، پیش‌بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران، مجله اقتصاد در توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد۲۲ ،( ۲).
کلباسی. ح، جلائی. ع، (۱۳۸۱)، بررسی اثرات جهانی‌شدن بر تجارت خارجی ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران،تابستان ۸۱،( ۱۱).
کمیجانی. ا، عیسی‌ زاده. س، (۱۳۸۰)، تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخش‌های اقتصادی، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، (۵۹)، ۳۵-۱٫
کیا، م (۱۳۸۷)، شبکه‌های عصبی در MATLAB ، نشر کیان رایانه‌ی سبز.
Adams. S,(2007) ,Globalization and income inequality: Implications for intellectual property rights, Journal of Policy Modeling, 30,pp. 725-735.
Aminian, K., Ameri, S., (2005), Application of artificial neural networks for reservoir characterization with limited data, J. Pet. Sci. Eng. 49, 212- 222.
Aniceto C.orbeta Jr.(2002), Globalization and Employment: The Impact of Trade on Employment Level and Structure in the Philippines, PIDS, no. 2002-04.
Bergh. A, Nilsson, Th, (2010), Do Liberalization and Globalization Increase Income Inequality?,European Journal of Political Economy, Article in press.
Beyer. H, Rojas. P, Vergara. R,(1999),Trade Liberalization and wage inequality, Journal of Development Economics,vol. 59, 103-123.
Bhatt. A, and Helle. H.B, (2002), Committee neural networks for porosity and permeability prediction from well logs, Geophysical Prospecting, 50, 645-660.
Bjornstad. R, Skjerpen. T,(2006),Trade and inequality in wages and unemployment, Economic Modelling,23, pp. 20-44.
Cigno. A ,C.rosati. F,Guarcello.L,(2002), Does Globalization Increase Child Labor?, World Development, vol. 30, no. 9, pp. 1579-1589.
Choudhary. A, Haider, A. (2008) ,Neural Network Models for Inflation Forecasting: An Appraisal, Department of Economics Discussion Papers ۰۸۰۸, Department of Economics, University of Surrey.
C.Mahutga. M, A.Smith.David,(2010),Globalization, the structure of the world economy and economic development, Social Science Research, Article in press.
Conte. A , Vivarell. M.(2007) , Globalization and Employment: Imported skill Biased Technological change in Developing countries, IZA DP ,No.2797.