بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه- قسمت ۲

حضرت علی ( ع ) تا سه سالگی نزد پدر و مادرش بسر برد و از آنجا که خداوند می خواست ایشان به کمالات بیشتری نائل آید ، پیامبر اکرم ( ص ) وی را از بدو تولد تحت تربیت غیر مستقیم…

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس …

عملکرد با کیفیت بالارضایت بالا با کار احساس مسئولیت برای پی آمدهای کار استقلالغیبت و جابجایی پایین آگاهی از نتایج واقعی فعالیت های کاری باز خوردقدرت نیاز به رشد کارمندشکل۲-۷- رابطه بین ابعاد شغلی با حالات روانی و پی آمدهای…

متن کامل – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۳۶

اکبری، مریم، قدسی، عرفان و علیزاده، صالح.، غلامرضا.(۱۳۹۲). استراتژی های سازمانی ، یک گام به سوی توسعه اقتصادی، مجله تدبیر، شماره ۱۳۰ ، ص ۲۴-۳۲٫آقایی، محمد رضا ( ۱۳۸۸) ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات…

پژوهش – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۳۵

در تبیین این نتایج باید بیان کرد که تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت‌هاى لازم براى تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد. هرسازمانی برای ارتقا و تعالی…

متن کامل – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۹

نیروی انسانی خبره امکانات و تکنولوژی مناسب آموزش کارکنان پایگاه اطلاع رسانی مدل مفهومی (وچیو[۳۴]، ۲۰۰۹، ۲۵)مدل پژوهش مطرح شده در بالا بیانگر این است که با توجه به رشد جمعیت و کاهش منابع طبیعی، رشد تکنولوژی، افزایش و انفجار دانش…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۴

۲-۳ اهمیت و ضرورت تحقیقآنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به‌ عنوان فلسفه به‌کارگیری آن مطرح است، افزایش توان سازمان در مقابل خواست‌های متغیر ذینفعان از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی‌های انسان و…

بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۳

۱-۷ تعاریف متغیرها۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرهانظاممجموعه‌ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی‌های معین، به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزاء با محیط‌شان یک کل را تشکیل می‌دهند(بازرگان، ۱۳۹۳، ۳۰).پیشنهادهر فکر و ایده نو که بتواند…

بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۲

نتایج این پژوهش ها بیانگر این بود که در سازمان های امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد. در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت سنتی به سمت نظام مدیریتی منجر به موفقیت هر چه…

سامانه پژوهشی – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی

تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمند‌سازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیوه‌های اطلاعاتی و… را دنبال می‌کند. با این حال، علی‌رغم…

سامانه پژوهشی – مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق …

۳-۱-۵-۱- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفریدر این قسمت در پی آنیم تا بدانیم بر اساس موازین فقهی و حقوقی، باید مست را نسبت به جرایم ارتکابی در حال مستی، مسئول دانست یا خیر، بدیهی است که :اولاً :…